Přejít k obsahu


On Linear Estimation Fusion under Unknown Correlations of Estimator Errors

Citace:
AJGL, J., ŠIMANDL, M. On Linear Estimation Fusion under Unknown Correlations of Estimator Errors. In Proceedings of the 19th IFAC World Congress, 2014. Cape Town: Elsevier, 2014. s. 2364-2369. ISBN: 978-3-902823-62-5 , ISSN: 1474-6670
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Linear Estimation Fusion under Unknown Correlations of Estimator Errors
Rok vydání: 2014
Místo konání: Cape Town
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Jiří Ajgl Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Lineární fúze estimátorů je široce používána v decentralizovaném odhadování stavu. Protože udržování vzájemné korelace chyb odhadů mezi lokálními estimátory je příliš nákladné v úlohách s vysokou dimenzí, byly vyvinuty přístupy zacházející s neznámými korelacemi. Takzvaný Průnik kovariancí je lineární fúze estimátorů poskytující matici kvality sloučeného odhadu, která nepodhodnocuje matici střední kvadratické chyby. Tento článek odvozuje matici kvality sloučeného estimátoru pro libovolné váhy lineárního pravidla fúze, které zvažuje neznámé korelace. Také ukazuje, že existují lepší matice kvality sloučeného estimátoru než matice navrhované pravidlem Průniku kovariancí.
Abstrakt EN: The linear fusion of estimators is widely used in decentralised state estimation. Because the maintaining of estimation error cross-correlations between local estimators is not affordable in large-scale problems, approaches dealing with unknown correlations were developed. The Covariance Intersection fusion is a linear fusion of estimators and it provides a fused estimator quality matrix that does not undervalue the mean square error matrix. This paper derives the matrix of the fused estimator quality for arbitrary weights of the linear fusion rule that considers the unknown correlations. It also shows that there can exist better matrices of the fused estimator quality than the ones proposed by the Covariance Intersection fusion rule.
Klíčová slova

Zpět

Patička