Přejít k obsahu


Self-assessment of Local Filters by Non-Gaussianity Measures

Citace:
DUNÍK, J., STRAKA, O., ŠIMANDL, M. Self-assessment of Local Filters by Non-Gaussianity Measures. In Proceedings of the 2014 American Control Conference. Portland: IEEE, 2014. s. 1723-1728. ISBN: 978-1-4799-3272-6 , ISSN: 0743-1619
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Self-assessment of Local Filters by Non-Gaussianity Measures
Rok vydání: 2014
Místo konání: Portland
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odhadem stavu nelineárních stochastických systémů pomocí lokálních filtrů. Jsou navrženy nové techniky, jimiž filtr poskytuje svou kvalitu odhadu. Techniky využívají míry negaussovosti založené na podmíněném třetím momentu stavu, který indikuje možné zhoršení kvality odhadu. Techniky jsou navržené pro obecné lokální filtry a jejich detailní specifikace je poskytnuta pro tři vybrané filtry v rámci kalmanovské filtrace. Použití techniky je ilustrováno na numerickém příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with state estimation of stochastic nonlinear systems by means of local filters. A new technique is designed to provide a self-assessment of the filter with respect to its estimate quality. It uses a non-Gaussianity measure based on conditional third moment of the state to indicate a possible decrease of estimate quality. The technique is proposed for general local filters with detailed specification for three selected filters in the Kalman filtering framework. An application of the technique is illustrated in a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička