Přejít k obsahu


Komparace judikatury ESLP a SDEU v oblasti zákazu diskriminace

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Komparace judikatury ESLP a SDEU v oblasti zákazu diskriminace. Trnava, Slovenská republika, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku byla analýza a komparace recentní decozdní činnosti Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU, přičemž akcent byl věnován tzv. antidiskriminačním testům, které si oba vrcholné soudní orgány v rámci své rozhodovací činnosti vytvořily v rámci antidiskriminačního práva. Byly nastíněny i perspektiny po přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, čímž se do jurisdikce ESLP dostane i Soudní dvůr EU.
Klíčová slova

Zpět

Patička