Přejít k obsahu


The Question of Democracy between the Two World Wars: The Case of the Constitutional and Political Crisis of the Weimar Republic and the First Austrian Republic

Citace:
JEŘÁBEK, M. The Question of Democracy between the Two World Wars: The Case of the Constitutional and Political Crisis of the Weimar Republic and the First Austrian Republic. West Bohemian Historical Review, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 107-132. ISSN: 1804-5480
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Question of Democracy between the Two World Wars: The Case of the Constitutional and Political Crisis of the Weimar Republic and the First Austrian Republic
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Dipl. - Pol. Martin Jeřábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek srovnává příčiny krize demokracie v Rakousku a v Německu mezi lety 1930-1934. Zabývá se zvláště ústavními a politickými problémy obou zemí. Zničení parlamentního systému vedlo v Německu k nástupu nacismu v roce 1933 a v Rakousku k občanské válce a formování autoritativního režimu Engelberta Dollfusse.
Abstrakt EN: The article compares the causes of the crisis in democracy in Austria and Germany between 1930 and 1934, focusing especially on the constitutional and political problems of both countries. The break with the parliamentary system led in Germany to the emergence of the Nazi regime 1933 and in Austria to the outbreak of civil war on February 12, 1934 and the formation of the authoritarian regime of Engelbert Dollfuss.
Klíčová slova

Zpět

Patička