Přejít k obsahu


Optimization of power transmission on mechanical forging presses

Citace:
CHVAL, Z., ČECHURA, M. Optimization of power transmission on mechanical forging presses. In Procedia Engineering. Vienna: DAAAM International Vienna 2013, 2014. s. 890-896. ISBN: 978-3-901509-97-1 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of power transmission on mechanical forging presses
Rok vydání: 2014
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna 2013
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. ,
Abstrakt CZ: Svislé klikové kovací lisy jsou určeny pro přesné zápustkové kování a kalibrování velkých sérií rozměrově i silově náročných výkovků za tepla. Tváření probíhá v několika zápustkových dutinách s rostoucí složitostí, umožňující rovnoměrné prokování tvarově složitých výkovků například pro automobilový, či letecký průmysl. U svislých kovacích lisů dochází k přenosu pracovní síly mezi klikovým hřídelem a beranem prostřednictvím vložené ojnice spojené s beranem pomocí čepu či kluzného kloubu. Protože přesnost těchto lisů je přímo závislá na jejich tuhosti, konstruktéři hledají možnosti, jal tuto tuhost zvětšovat.Jednou z možností je zvýšit tuhost přenosu síly z klikového hřídele na výkovek Předmětem příspěvku je porovnání klasického lisu s přenosem síly pomocí klikového mechanism a lisu s tužším kulisovým systémem přenosu síly.
Abstrakt EN: Vertical crankshaft forging presses are designed for precision die forging and calibrating large series, large dimensions and power demanding forgings. Forming is carried out in several die cavities with increasing complexity, for example, intended for the aerospace and automotive industries. Transfer of vertical forging press workforce is realized between crankshaft and ram through the inserted connecting rod and coupling or sliding joint. The accuracy of these presses is directly related to their stiffness. Designers are therefore looking for ways to increase the stiffness. One of the possibilities is to increase the rigidity of the transmission of power from the crankshaft to the forging. The subject of this paper is comparing the conventional press with power transmission using the crank mechanism and the press with yoke mechanism.
Klíčová slova

Zpět

Patička