Přejít k obsahu


EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘI PROVOZU ELEKTROMOBILŮ

Citace:
FORMÁNEK, J. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘI PROVOZU ELEKTROMOBILŮ. In Sborník - XL. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KATEDER DOPRAVNÍCH, MANIPULAČNÍCH, STAVEBNÍCH A ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ. Bílá: Institut dopravy - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 40. ISBN: 978-80-248-3439-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE POSSIBILITY OF ENERGY SAVINGS OF ELECTRIC VEHICLE
Rok vydání: 2014
Místo konání: Bílá
Název zdroje: Institut dopravy - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Otázka energetické náročnosti je velmi zajímavá z hlediska konstrukčních úprav na vozidle s nejefektivnějším využitím energie uložené v bateriích. Vzhledem k charakteru a požadavku by bylo vhodné snížit průměrnou spotřebu energie z 16kWh / 100km na 10kWh / 100km nebo méně. Možnost dosažení tohoto limitu je ve správné konstrukci vozidla jako celku, a při použití vhodně vybraných technických změn.
Abstrakt EN: The question of energy intensity is very interesting from the point of view of the structural modifications to the vehicle with the most efficient use of the energy stored in batteries. Due to the characteristics and the of requirement would be appropriate to reduce the average energy consumption from 16kWh/100km on 10kWh/100km or less. Possibility of achieving this limit is in the correct design of the vehicle as a whole and in the use of properly selected technical modifications.
Klíčová slova

Zpět

Patička