Přejít k obsahu


Smluvní a mimosmluvní odměňování členů orgánů obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích

Citace:
DVOŘÁK, T. Smluvní a mimosmluvní odměňování členů orgánů obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích. In Právo, obchod, ekonomika IV.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 360-370. ISBN: 978-80-8152-164-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contractual and non-contractual remuneration´s members of bodies of business corporations by Act of Business Corporations
Rok vydání: 2014
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento referát se zabývá otázkami nové právní regulace odměňování statutárních a jiných volených orgánů obchodních korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který v České republice nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Tento zákon přinesl v souladu s nejnovějšími zahraničními trendy řadu změn dosavadní právní úpravy, které jsou však dosud neprobádané.
Abstrakt EN: This paper deals with the questions of a new law legal regulation of remuneration of statutory and other elected bodies of the business corporations pursuant to Act. No. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives (Act of Business Corporations), which in the Czech Republic came into force on 1 January 2014. This Act in line with the latest international trends, a number of changes to the existing legislation, but which are still unexplored.
Klíčová slova

Zpět

Patička