Přejít k obsahu


Kurz Angličtina pro francouzštináře v navazujícím studijním programu Učitelství francouzštiny pro SŠ

Citace:
DEJMALOVÁ, L. Kurz Angličtina pro francouzštináře v navazujícím studijním programu Učitelství francouzštiny pro SŠ. In Cizí jazyky pro život Sborník příspěvků mezinárodních konferencí k podpoře vícejazyčnosti. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2014. s. 52-53. ISBN: 978-80-87449-64-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The course English for the students of French in teacher training course
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní institut pro další vzdělávání
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: S ohledem na mnohojazyčný a mezinárodní charakter života Evropanů můžeme konstatovat, že problematika procesu osvojování druhého cizího jazyka se stává významnou složkou lingvodidaktické přípravy budoucích učitelů cizích jazyků. Příspěvek představuje kurz Angličtina pro francouzštináře, který je zařazený do jazykového bloku navazujícího studijního programu Učitelství pro střední školy akreditovaného na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt EN: The article presents the course English for the students of French in teacher training degree programme French for secondary schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička