Přejít k obsahu


Status menšinových jazyků ve světle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Status menšinových jazyků ve světle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku autorka nastínila status dvou mezinárodních smluv, týkající se práv příslušníků národnostních menšin, a sice Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. V rámci svého příspěvku zmínila úvahy de lege ferenda ve správní praxi.
Klíčová slova

Zpět

Patička