Přejít k obsahu


Přímý pohon mechanického kovacího lisu 25 MN

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Přímý pohon mechanického kovacího lisu 25 MN. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 49-52. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct drive in 25 M N Direct drive in 25 MN mechanical press design
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. ,
Abstrakt CZ: Za příklad přímého pohonu mechanického kovacího lisu je zvolen jednobodový lis se jmenovitou silou 25 MN. Navrhovaný přímý pohon je řešen pomocí dvojice momentových motorů. Ty jsou k excentrové hřídeli připojeny přes převod ozubenými koly, protože je potřeba redukovat otáčky. V příspěvku je uveden postup návrhu pohonu včetně stanovení času zdvihu.
Abstrakt EN: For the example of direct-drive of mechanical forging press is selected single point press with a nominal force of 25 MN. The proposed direct drive is solved by pair of torque motors. These are connected with eccentric shaft via a gear drive, because of need to reduce speed. The paper gives the engineering process, including determination of the time of the stroke.
Klíčová slova

Zpět

Patička