Přejít k obsahu


Kam kráčí quebecký federalismus?

Citace:
HLAVÁČEK, P. Kam kráčí quebecký federalismus?. Politologická revue, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 49-72. ISSN: 1211-0353
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Where are you going, Quebec separatism?
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Pavel Hlaváček Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek analyzuje pokles podpory quebeckého separatismu, který erodoval po dobu nejméně 10 uplynulých let. Tento vývoj lze dokumentovat s pomocí dvou ukazatelů: jednak poklesu podpory ideje nezávislosti Quebecu v průzkumech veřejného mínění, ale také poklesem podpory hlavních politických stran, které tuto ideu ztělesňovaly. Článek je založen na tvrzení, že v zavedených demokraciích je provedení secese příliš náročné. Autor ke svému tvrzení využívá analytického rámce Stephane Diona. Analýza samotná se soustřední zejména na tři aspekty nacionalismu: kulturní odlišnosti, hospodářské a vzdělanostní dovednosti a politickou moc.
Abstrakt EN: Following article analyzes the decline of the Quebec separatist movement which has been eroding for more than 10 years. This development can be documented by both the decline of support for the idea of independent Quebec in the polls conducted in this period and decline of support of major political parties, whose main goal was declaration of Quebec sovereignty. The article is based upon the argument that secession is difficult in well-established democracies. Analitical framework of Stephane Dion has been used. The analysis mainly focused on three dimensions of nationalism: cultural distinctiveness, economic and educational skills and political power.
Klíčová slova

Zpět

Patička