Přejít k obsahu


A dbejte, ať vaši herci říkají jen to, co mají v textu: Shakespearovský překlad jako multidimenzionální fenomén

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. A dbejte, ať vaši herci říkají jen to, co mají v textu: Shakespearovský překlad jako multidimenzionální fenomén. Plzeň, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Prezentace se zabývá specifiky dramatického textu a možnostmi jeho překladu. V kontextu Shakespearova dramatického díla se zaměřuje na komparaci textocentrického a scenocentrického překladu. Vychází z teorie Susan Bassnettové, jež vnímá dramatický text jako plnohodnotnou funkční složku procesu divadelní realizace, a „dvoustupňové“ koncepce překladu dramatického textu (page to page – page to stage) Ortrun Zuber-Skerrittové. Opírá se rovněž o teorii shakespearovského překladu formulovanou Tonem Hoenselaarsem a Alessandrem Serpierim. Praktická část se věnuje stručné translatologické analýze vybraných ukázek shakespearovských překladů s akcentem na translatabilitu a přenositelnost témat a jazyka. Ve stručnosti představuje rovněž výukové metody překladu dramatu.
Klíčová slova

Zpět

Patička