Přejít k obsahu


Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách

Citace:
GABRIEL, F., KURSOVÁ, L. Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách. Archaeologia historica, 2014, roč. 39, č. 2, s. 411-419. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Construction of Stone Buildings at North Bohemian Castles
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Masarykova univerzita; ARU AV ČR, v.v.i., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Autoři: Doc. PhDr. František Gabriel Ph.D. , Lucie Kursová
Abstrakt CZ: Problém zakládání zděných středověkých staveb na severočeských hradech ukazuje na převážné využívání skalního podloží. Četný soubor doplňují i sídla založená na skále po odkrytí jejího půdního krytu. Uplatnění pilot je ojedinělé, s ohledem na jejich větší náročnost. Při zakládání středověkých hradních staveb se současně řešila i izolace proti vzlínavé vodě.
Abstrakt EN: Research into the construction of stone medieval buildings at North Bohemian castles has shown a predominant employment of rock subsoil. An extensive series is supplemented by castles founded on rocks after the removal of the soil layer. The use of stilts was sporadic, reflecting its demanding nature. The construction of medieval castle buildings also involved the issue of damp proofing.
Klíčová slova

Zpět

Patička