Přejít k obsahu


Short Delay Measurement Using Non-uniform Fourier Transform

Citace:
DUDÁČEK, K., DUDÁČEK, K., VAVŘIČKA, V. Short Delay Measurement Using Non-uniform Fourier Transform. In Proceedings of the 14th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallin: Tallinn University of Technology, 2014. s. 165-168. ISBN: 978-9949-23-672-5 , ISSN: 1736-3705
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Short Delay Measurement Using Non-uniform Fourier Transform
Rok vydání: 2014
Místo konání: Tallin
Název zdroje: Tallinn University of Technology
Autoři: Ing. Karel Dudáček , Dr. Ing. Karel Dudáček , Doc. Ing. Vlastimil Vavřička CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje metodu měření vzájemného posuvu signálů s použitím neekvidistantní Fourierovy transformace. V prvních dvou kapitolách jsou charakterizovány zkoumané signály a stručně jsou popsány běžné metody pro měření vzájemného posuvu signálů. V následujících kapitolách je představena metoda měření vzájemného posuvu signálů s použitím neekvidistantního vzorkování a neekvidistantní Fourierovy transformace. V poslední kapitole jsou představeny výsledky numerických experimentů.
Abstrakt EN: The article describes a method for measurement of signals delay using non-uniform Fourier transform. A brief characterization of measured signals as well as a characterization of common delay measurement methods is given in the first two chapters. In the next chapters a method for signals delay measurement using non-uniform sampling and non-uniform Fourier transform is presented. Results of numeric experiments are provided in the last chapter.
Klíčová slova

Zpět

Patička