Přejít k obsahu


First order periodic problem at resonance with nonlinear impulses

Citace:
DRÁBEK, P., LANGEROVÁ, M. First order periodic problem at resonance with nonlinear impulses. Boundary Value Problems, 2014, roč. 2014, č. 186, s. 1-9. ISSN: 1687-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: First order periodic problem at resonance with nonlinear impulses
Rok vydání: 2014
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , RNDr. Martina Langerová PhD.
Abstrakt CZ: Studujeme nelineární periodickou úlohu prvního řádu s nelineárními impulzy. Použijeme Schaefferovu větu o pevném bodu a dokážeme existenční výsledky za postačujících podmínek Landesman-Lazerova typu. V některých speciálních případech formulujeme také nutné podmínky.
Abstrakt EN: We consider the nonlinear first order periodic problem with nonlinear impulses. We apply the Schaeffer fixed point theorem and prove the existence results under Landesman-Lazer type sufficient conditions. We formulate also necessary conditions in some special cases.
Klíčová slova

Zpět

Patička