Přejít k obsahu


On the second order equations with nonlinear impulses. Fredholm alternative type results

Citace:
DRÁBEK, P., LANGEROVÁ, M. On the second order equations with nonlinear impulses. Fredholm alternative type results. Topological Methods in Nonlinear Analysis, 2014, roč. 44, č. 1, s. 249-261. ISSN: 1230-3429
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the second order equations with nonlinear impulses. Fredholm alternative type results
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , RNDr. Martina Langerová PhD. ,
Abstrakt CZ: Studujeme semilineární homogenní Dirichletovu okrajovou úlohu pro rovnice druhého řádu na konečném intervalu s nelineárními impulzy v derivaci v predepsaných bodech. Formulujeme nutné a postačujíci podmínky Landesman-Lazerova typu pro problémy v rezonanci a zobecňujeme tak Fredholmovu alternativu pro lineární operátory.
Abstrakt EN: We consider the semilinear homogeneous Dirichlet boundary value problem for the second order equation on a finite interval with nonlinear impulses in the derivative at prescribed points. We introduce Landesman–Lazer type necessary and sufficient conditions for resonance problems and generalize the Fredholm alternative results for linear operators.
Klíčová slova

Zpět

Patička