Přejít k obsahu


Občanský zákoník: komentář. Svazek V (§ 1721 až 2520)

Citace:
BAJURA, J., BÁNYAIOVÁ, A., BĚLINA, M., ČERNÁ, S., DOLANSKÁ BÁNYAIOVÁ, L., ELISCHER, D., HOLCOVÁ, I., HORÁČEK, T., HORÁČEK, V., HUMLÍČKOVÁ, P., KINDL, T., KŘESŤANOVÁ, V., MAREK, K., PAULY, J., PELIKÁN, R., PELIKÁNOVÁ, I., POHL, T., SALAČ, J., ŠÍMA, A., TICHÝ, L., UHLÍŘ, D. Občanský zákoník: komentář. Svazek V (§ 1721 až 2520). 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, s.r.o., 2014, 1700 s. ISBN: 978-80-7478-638-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The civil code: commentary. Volume V (§ 1721 to 2520)
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer, s.r.o.
Autoři: JUDr. Mgr. Jan Bajura Ph.D. , JUDr. Alena Bányaiová CSc. , Prof. JUDr. Miroslav Bělina CSc. , prof. JUDr. Stanislava Černá CSc. , JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D. , JUDr. PhDr. David Elischer Ph.D. , JUDr. Irena Holcová , JUDr. Tomáš Horáček Ph.D. , JUDr. Vít Horáček Ph.D. , JUDr. Petra Humlíčková Ph.D. , JUDr. Tomáš Kindl , JUDr. Veronika Křesťanová Dr. , prof. JUDr. Karel Marek CSc. , Doc. JUDr. Jan Pauly CSc. , JUDr. Robert Pelikán Ph.D. , prof. JUDr. Irena Pelikánová DrSc. , JUDr. Tomáš Pohl , doc. JUDr. Josef Salač Ph.D. , JUDr. Alexander Šíma , prof. JUDr. Luboš Tichý CSc. , JUDr. David Uhlíř
Abstrakt CZ: Předkládané dílo představuje V. díl rozsáhlého projektu zásadního významu – komentáře k zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Jde o vědecky pojatý velký komentář, u jehož vzniku se sešli nejvýznačnější představitelé soudobé civilistické právní vědy v České republice z kateder občanského a obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, společně s některými dalšími renomovanými mimouniverzitními právními odborníky.
Abstrakt EN: The presented work represents the fifth part of extensive project of major importance – annotations for law no. 89/2012 Coll., The Civil Code, which came into effect on the 1st January 2014. It is a scientifically conceived great annotation. On its formation participated the most eminent representatives of contemporary civilistic legal science in the Czech Republic from the departments of Civil and Commercial law from the faculty of law of Charles University in Prague, faculty of law of Masaryk University in Brno and faculty of law of University of West Bohemia in Pilsen. The representatives cooperated with some other non-university renowned legal experts.
Klíčová slova

Zpět

Patička