Přejít k obsahu


Občanský zákoník: komentář. Svazek VI (§2521 až 3081)

Citace:
BAJURA, J., DOLANSKÁ BÁNYAIOVÁ, L., ČÁP, Z., ČERNÁ, S., DVOŘÁK, T., ELIÁŠ, J., ELISCHER, D., FIALA, J., FIALA, V., FRINTA, O., HAAS, K., HAJN, P., HOLČAPEK, T., HORÁČEK, T., HORÁČEK, V., HRÁDEK, J., KINDL, T., KRAMÁŘ, K., MACKOVÁ, A., LEDERER, V., MAREK, K., NYKODÝM, J., PELIKÁN, R., PELIKÁNOVÁ, I., PETERKA, V., POKORNÁ, J., SALAČ, J., SVEJKOVSKÝ, J., SVOBODA, K., ŠEŠINA, M., ŠÍMA, A., ŠUSTEK, P., THONDEL, A., TICHÝ, L., VOJTEK, P., VYCHOPEŇ, M., ŽIDLICKÁ, M. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI (§2521 až 3081). 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, s.r.o., 2014, 1516 s. ISBN: 978-80-7478-630-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The civil code: commentary. Volume VI (§ 2521 to 3081)
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer, s.r.o.
Autoři: JUDr. Mgr. Jan Bajura Ph.D. , JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová LL.M., Ph.D. , JUDr. Zdeněk Čáp , prof. JUDr. Stanislava Černá CSc. , Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. , JUDr. Jan Eliáš Ph.D. , JUDr. PhDr. David Elischer Ph.D. , prof. JUDr. Josef Fiala CSc. , JUDr. Václav Fiala , JUDr. Ondřej Frinta Ph.D. , Mgr. Karel Haas , prof. JUDr. Petr Hajn DrSc. , JUDr. Tomáš Holčapek Ph.D. , JUDr. Tomáš Horáček Ph.D. , JUDr. Vít Horáček Ph.D. , JUDr. Jiří Hrádek Ph.D., LL.M. , JUDr. Tomáš Kindl , JUDr. Květoslav Kramář Ph.D. , doc. JUDr. Alena Macková Ph.D. , Mgr. Vít Lederer , prof. JUDr. Karel Marek CSc. , JUDr. Jiří Nykodým , JUDr. Robert Pelikán Ph.D. , prof. JUDr. Irena Pelikánová DrSc. , Mgr. Viktor Peterka , prof. JUDr. Jarmila Pokorná CSc. , doc. JUDr. Josef Salač Ph.D. , JUDr. Jaroslav Svejkovský , JUDr. Karel Svoboda Ph.D. , JUDr. Martin Šešina , JUDr. Alexander Šíma , JUDr. Petr Šustek Ph.D. , JUDr. MUDr. Alexandr Thondel Ph.D. , prof. JUDr. Luboš Tichý CSc. , JUDr. Petr Vojtek , JUDr. Martin Vychopeň , doc. JUDr. Michaela Židlická Dr.
Abstrakt CZ: Předkládané dílo představuje VI. díl rozsáhlého projektu zásadního významu – komentáře k zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Jde o vědecky pojatý velký komentář, u jehož vzniku se sešli nejvýznačnější představitelé soudobé civilistické právní vědy v České republice z kateder občanského a obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, společně s některými dalšími renomovanými mimouniverzitními právními odborníky.
Abstrakt EN: The presented work represents the sixth part of extensive project of major importance – annotations for law no. 89/2012 Coll., The Civil Code, which came into effect on the 1st January 2014. It is a scientifically conceived great annotation. On its formation participated the most eminent representatives of contemporary civilistic legal science in the Czech Republic from the departments of Civil and Commercial law from the faculty of law of Charles University in Prague, faculty of law of Masaryk University in Brno and faculty of law of University of West Bohemia in Pilsen. The representatives cooperated with some other non-university renowned legal experts.
Klíčová slova

Zpět

Patička