Přejít k obsahu


Measuring RF Circuits Response Using Software Defined Radio System

Citace:
LINHART, R., FIALA, P. Measuring RF Circuits Response Using Software Defined Radio System. In 2014 International Conference on Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2014. s. 185-188. ISBN: 978-80-261-0276-2 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measuring RF Circuits Response Using Software Defined Radio System
Rok vydání: 2014
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Richard Linhart Ph.D. , Ing. Pavel Fiala ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje implementaci a testy čtyř základních metod měření odezvy RF obvodu ve frekvenční oblasti na populární softwarové platformě GNU-radio a s využitím hardwarových jednotek Ettus USRP. Studovány jsou vlastnosti, výhody, nevýhody a dosažitelné parametry tohoto řešení.
Abstrakt EN: Four basic methods for measuring RF circuit frequency response were implemented and tested on the popular software defined radio system based on popular GNU-radio software package and on the Ettus USRP hardware. Properties, advantages and disadvantages of this solution were studied and are described in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička