Přejít k obsahu


Nová koncepce trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem s využitím přímých měničů kmitočtu – maticových měničů

Citace:
BEDNÁŘ, B. Nová koncepce trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem s využitím přímých měničů kmitočtu – maticových měničů. In Elektrotechnika a informatika 2014, část druhá, Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 5-8. ISBN: 978-80-261-0366-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The new concept of traction converter with medium-frequency transformer using direct frequency converters - Matrix converters
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Bedřich Bednář ,
Abstrakt CZ: Předkládaný příspěvek prezentuje použití maticového měniče pro redukci hmotnosti trakční výzbroje trakčního vozidla napájeného ze střídavé troleje. Výhledově tak bude možno nahradit dnešní klasický trakční pohon v uspořádání nízkofrekvenční transformátor (pracující na frekvenci 50Hz resp. 16,7 Hz) + trakční měnič (obrázek I) novou topologií v uspořádání „vstupní trolejový“ vysokonapěťový měnič + středofrekvenční transformátor + trakční měnič. Vysokonapěťový měnič může být řešen v různých variantách. Předložená práce zkoumá variantu s maticovým měničem jako měničem pro vstupní vysoké napětí.
Abstrakt EN: This paper describes the development of new high-voltage inverter topology using direct frequency converters - single phase matrix converter with medium frequency transformer and single phase voltage-source active rectifier.. This system is designed for traction locomotive, which enables weight reduction of the locomotive through the replacement of classic bulky traction transformer based on 50 Hz / 16,7 Hz by medium transformer. This system enables function on the trolley networks 15 kV / 16,7Hz and 25 kV / 50 Hz.
Klíčová slova

Zpět

Patička