Přejít k obsahu


Praktikum Finanční právo

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P., BOHÁČ, R., RADVAN, M., KOHAJDA, M., KOTÁB, P., MATOUŠEK, P., PAPOUŠKOVÁ, Z., VYBÍRAL, R., HOBZA, M. Praktikum Finanční právo. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 191 s. ISBN: 978-80-7380-532-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Practicum in Financial Law
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D. , doc.JUDr. Radim Boháč Ph.D. , doc. JUDr. Michal Radvan Ph.D. , JUDr. Michael Kohajda Ph.D. , JUDr. Petr Kotáb Ph.D. , JUDr. Pavel Matoušek , JUDr. Zdenka Papoušková Ph.D. , JUDr. Roman Vybíral Ph.D. , Mgr. Martin Hobza
Abstrakt CZ: Publikace postihuje obecnou a zvláštní část finančního práva. Po strukutrální stránce je publikace postavena na kombinaci řešených a neřešených úloh. Většina úloh je pak neřešených, a to na základě požadavku na rozsah publikace, dále z důvodu kladení významu zejména na samostatnou práci studentů a z důvodu delší využitelnosti publikace. Publikace je primárně určena studentům právnických fakult na území České republiky.
Abstrakt EN: Publications affects the general and special part of the Financial Law. After structural page publication is based on a combination of solved and unsolved problems. Most problems are not solved then, at the request of the extent of publication, also due to the laying of particular significance to the independent work of students and because of the longer usability of publication. The publication is primarily intended for students of Faculties of law in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička