Přejít k obsahu


Postradiační vulvovaginitida jako gynekologická komplikace v onkologické terapii

Citace:
ŠAFRÁNKOVÁ, Z., HOROVÁ, J. Postradiační vulvovaginitida jako gynekologická komplikace v onkologické terapii. Praha, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Zuzana Šafránková , PhDr. Jana Horová
Abstrakt CZ: Incidence zhoubných nádorů reprodukčních pánevních orgánů je v České republice statisticky dlouhodobě nepříznivá. Onkologická léčba je pro pacienta vždy zatěžující. Bývá doprovázena situacemi, při kterých může dojít k narušení ochranných bariér chránících jedince před prostupem patogenních mikroorganismů. V oblasti onkogynekologie se lze setkat s ženami, u kterých dochází k zánětlivým komplikacím reprodukčních orgánů v souvislosti s onkoterapií. Jde o následek narušení slizničních, mikrobiálních a chemických faktorů v organismu ženy. Nejrizikovější pro reprodukční orgány ženy bývá radioterapie, a to zevní ozařování lineárními urychlovači i brachyterapie. Moderní techniky, které využívá radioterapie snižují objem exponovaných zdravých tkání, přesto se nelze některým komplikacím zcela vyhnout. Nejtypičtější obtíží v této oblasti je postradiační vulvovaginitida, která sekundárně přináší psychosexuální důsledky pro postiženou ženu. Posterová prezentace znázorňuje možné, s tím související infekční komplikace a preventivní edukační možnosti všeobecné sestry a porodní asistentky v této oblasti.
Klíčová slova

Zpět

Patička