Přejít k obsahu


FCS-MPC pro vícehladinové měniče

Citace:
JANOUŠ, Š., JANÍK, D., KOŠAN, T. FCS-MPC pro vícehladinové měniče. In Elektrotechnika a informatika 2014, část druhá, Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 29-32. ISBN: 978-80-261-0366-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: FCS-MPC for multilevel converters
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Janouš , Ing. Dušan Janík , Ing. Tomáš Košan ,
Abstrakt CZ: V posledních desetiletích si získaly vícehladinové topologie měničů značnou pozornost. Oproti klasickým měničům se vyznačují několika výhodami především v aplikacích pro střední a vysoké výkony jako jsou: nižší THD, vyšší rozsah napětí pro které jsou měniče použitelné a lehčí a levnější topologie. Díky své komplexní struktuře však vyžadují složitější řídicí algoritmy, oproti klasickým měničům. Dnes je většina řídicích algoritmů pro vícehladinové měniče založena na PWM nebo SVM modulaci. Tato práce se zabývá použitím prediktivního řízení, konkrétně FCS-MPC jako alternativu pro klasicky používaných řídicích algoritmů založených na SVM. Navržené řízení je experimentálně porovnáno s dvěma různými SVM, a dosažené výsledky jsou shrnuty v závěru
Abstrakt EN: In Last few decades, multilevel converter topologies have gained a considerable attention. The multilevel converter designs promise a lot of advantages in high power applications, over the conventional converter design such as: lower THD (Total Harmonic Distortion) higher operational voltage ranges, lighter and cheaper topologies. However, due to its higher complexity, also the control algorithms are becoming more complex. Today most of the control approaches for multilevel converters are based on PWM or SVM. In this paper we discuss the FSC-MPC algorithm as an alternative to classic PWM based control approaches. The performance of two different SVM is compared with FCS-MPC, in order to point out the main advantages and disadvantages of FSC-MPC as a control algorithm for multilevel converters. heoretical conclusions are supported by experimental results
Klíčová slova

Zpět

Patička