Přejít k obsahu


Relikty „studené války“ jako součást kulturní historie

Citace:
RAK, M., STARKOVÁ, L., FUNK, L. Relikty „studené války“ jako součást kulturní historie. In Veřejná archeologie 5. Plzeň: 2014. s. 42-61. ISBN: 978-80-905579-2-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Remains of Cold War as Part of Cultural History
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Autoři: Mgr. Michal Rak Ph.D. , Mgr. Lenka Starková Ph.D. , Mgr. Lukáš Funk Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá využitím nedestruktivních archeologických metod při studiu reliktů "studené války" na Tachovsku. Fakt, že pohraniční oblast byla v období komunismu zakázanou zónou, nám dává možnost nalézat a dokumentovat velkou škálu archeologických památek, včetně pozůstatků aktivit z 20. století. Jedná se zejména o zánik osídlení v důsledku odsunu německy hovořícího obyvatelstva a aktivity spojené s výstavbou "železné opony". Ať již se jedná budování samotných "drátů", nebo výstavbu dalších zařízení, včetně nových opevňovacích prací zahájených v roce 1952, které změnil ráz této krajiny, a dodnes na ní mají vliv. Rychle však ustupují současným lidským aktivitám, a protože nejsou chápány jako součást kulturního dědictví, mizí bez jakékoliv dokumentace.
Abstrakt EN: This article deals with the possibilities of non-destructive research and study of the relicts of “the Cold War” in the Tachovsko region. The fact that the border areas had for many years been an enclosed military area, provides us with the opportunity of monitoring and mapping a broad spectrum of archaeological monuments which have been preserved until today in high quality in the form of above-the-surface anthropogenic interventions. This concerns the remnants of residential and commercial objects destroyed in connection with the expulsion of German-speaking inhabitants after 1945, the relicts of fortifications constructed after 1952, and also the demolitions of objects and landscape alterations related to the creation of the restricted border area, and with the building of “the Iron Curtain".
Klíčová slova

Zpět

Patička