Přejít k obsahu


Educational machinery with a brushless excited synchronous machine

Citace:
HRUŠKA, K., HORNÍKOVÁ, L., KOTEN, D. Educational machinery with a brushless excited synchronous machine. In Proceedings of 16th International Conference on Mechatronics : Mechatronika 2014. Brno: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2014. s. 442-447. ISBN: 978-80-214-4816-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Educational machinery with a brushless excited synchronous machine
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. , Bc. Lucie Horníková , David Koten
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá konstrukcí (zapojením a použitými komponenty) soustrojí s bezkartáčově buzeným synchronním strojem. Toto soustrojí bude používáno pro výuku studentů bakalářského a magisterného studia na Záapadočeské univerzitě v Plzni pro jejich seznámení se synchronními generátory a generátory vybavenými bezkartáčovým budícím systémem.
Abstrakt EN: The paper deals with construction (wiring and components) of a machinery with brushless excited synchronous machine. This machinery will be used for education of students of both bachelor and master's degree studies at University of West Bohemia to get familiar with brushless excitation of synchronous generators and properties of generators equipped with brushless excitation system.
Klíčová slova

Zpět

Patička