Přejít k obsahu


USING OF TWO-PHASE FLOW FOR HEAT REMOVAL FROM THE CORE OF MOLTEN SALT REACTORS

Citace:
ŽITEK, P., VALENTA, V., KLIMKO, M. USING OF TWO-PHASE FLOW FOR HEAT REMOVAL FROM THE CORE OF MOLTEN SALT REACTORS. In QUAERE 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1554-1560. ISBN: 978-80-87952-04-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: USING OF TWO-PHASE FLOW FOR HEAT REMOVAL FROM THE CORE OF MOLTEN SALT REACTORS
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Ing. Pavel Žitek , Ing. Václav Valenta , Ing. Marek Klimko ,
Abstrakt CZ: Tato studie stručně popisuje výběr typu dvoufázovém proudění, vhodného pro intenzifikaci přirozeného proudění v jaderných reaktorech s kapalnou palivo - chladící směsí roztavených fluoridových solí. Dále popisuje "demonstrátor dvoufázového proudění" používaný k experimentálnímu výzkumu systému "gas-lift" a vliv "gas-liftu" na množství odvodeného tepla. Práce představuje možnost použití "gas-liftu" (nahrazující klasické čerpadlo primárního okruhu) u vysokoteplotního MSR reaktoru plánovaného pro výrobu vodíku.
Abstrakt EN: This study briefly describes the selection of a type of a two-phase flow, suitable for intensifying of a natural flow of nuclear reactors with liquid fuel - cooling mixture molten salts and the description of a "Two-phase flow demonstrator" (TFD) used experimental study of the "gas-lift" system and its influence on the support of natural convection. The work serves as a model system for "gas-lift" (replacing the classic pump in the primary circuit) for high temperature MSR planned for hydrogen production.
Klíčová slova

Zpět

Patička