Přejít k obsahu


Optimalizace vysokonapěťové hermetické kabelové průchodky z hlediska částečných výbojů

Citace:
VESELÝ, O., HAMAR, R. Optimalizace vysokonapěťové hermetické kabelové průchodky z hlediska částečných výbojů. In Elektrotechnika a informatika 2014. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 151-154. ISBN: 978-80-261-0367-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of Hermetic High Voltage Cable Bushing from the Viewpoint of Partial Discharges
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Veselý , Ing. Roman Hamar Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku je popsán proces optimalizace konstrukce průchodky pro vysokonapěťový kabel z pohledu částečných výbojů. Základem pro rozhodování o změně konstrukce je zde počítačově vytvořený model elektrického pole. Následně jsou popsána měření částečných výbojů uvnitř dvou typů izolace, pro posouzení jejich vhodnosti. Na závěr je představeno měření částečných výbojů optimalizované průchodky, kde jsou představeny dosažené výsledky.
Abstrakt EN: In this paper, the procedure of design optimization of a high voltage cable bushing from the viewpoint of partial discharges is described. The electric field model is given as a base for design changes decisions. After that a measurement of partial discharges inside two types of insulation was accomplished to choose a proper type of insulation and finally the measurement on an optimized device shows the results.
Klíčová slova

Zpět

Patička