Přejít k obsahu


Řídicí systém na bázi PLC automatu pro řízení asynchronního motoru

Citace:
BRYCHCÍN, J. Řídicí systém na bázi PLC automatu pro řízení asynchronního motoru. In Elektrotechnika a informatika 2014, část druhá, Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 13-16. ISBN: 978-80-261-0366-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control system on the base PLC for asynchronous machine control
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Brychcín ,
Abstrakt CZ: Práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému na bázi dvou 8 bitových mikrokontrolérů PIC s vestavěným PLC automatem. Zařízení je navrženo primárně pro řízení trojfázového asynchronního motoru.
Abstrakt EN: This work deals with design and implementation control system on the base two 8 bit microcontrollers with included programmable logical controller. Device is designed primary for control three phase asynchronous machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička