Přejít k obsahu


Monitorování kritických míst na stojanech kovacích lisů

Citace:
ČECHURA, M., CHVAL, Z. Monitorování kritických míst na stojanech kovacích lisů. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 37-40. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Monitoring of critical points in stands of forging presses
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Zdeněk Chval Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Spolehlivost práce lisu je základní podmínkou pro bezproblémový provoz kovárny. Proto je třeba provádět průběžní kontroly stavu stroje. V příspěvku jsou uvedena místa na stojanu pro jednotlivé typy lisů, kde dochází k největším koncentracím napětí, a kde je možno očekávat po určité době provozu destrukce. Předložené výsledky poslouží též konstruktérům při správném dimenzování stojanů kovacích lisů.
Abstrakt EN: Reliability of the press is a fundamental condition for the smooth operation of the forge. Therefore, it is necessary to conduct periodic checks on the condition of the machine. The paper presents points of stand for different types of presses that are experiencing the greatest stress concentrations, and where it is to be expected destruction. The presented results serve also engineers with the correct sizing stands of forging presses.
Klíčová slova

Zpět

Patička