Přejít k obsahu


Vliv čištění na stav izolačního systému elektrických zařízení

Citace:
HORNAK, J. Vliv čištění na stav izolačního systému elektrických zařízení. In Elektrotechnika a informatika 2014. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 33-36. ISBN: 978-80-261-0367-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effect of cleaning on the condition of electrical equipment
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslav Hornak ,
Abstrakt CZ: Tato studie se zabývá čištěním elektrických točivých strojů. Jsou zde popsány a analyzovány metody čištění, čisticí prostředky a jejich vliv na povrch izolačního materiálu. Dále je navržen diagnostický systém, který slouží k odhalení vlivů čisticích prostředků na elektrické vlastnosti izolačního systému. Izolační systém byl podroben dlouhodobému působení pěti odlišných čisticích prostředků a byly porovnány jejich vlivy pomocí sledování změn povrchové rezistivity.
Abstrakt EN: This paper deals with issues relating to the cleaning of electrical rotating machines. It describes and analyses cleaning method, cleaning agents and detergents and their effects on the surface of the insulating material. There is designed the diagnostic system to determine the effects of cleaning agents on the electrical properties of insulating systems in this paper. For five cleaning detergents was performed evaluation of long-term exposure on the insulation system and were compared their effects by monitoring of surface resistivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička