Přejít k obsahu


Development of a HART Compatible HART Line Powered Communication Module

Citace:
DUDÁČEK, K., LEDVINA, J., VAVŘIČKA, V. Development of a HART Compatible HART Line Powered Communication Module. In 2014 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: ZČU v Plzni, 2014. s. 75-78. ISBN: 978-80-261-0276-2 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of a HART Compatible HART Line Powered Communication Module
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Dr. Ing. Karel Dudáček , Ing. Jiří Ledvina CSc. , Doc. Ing. Vlastimil Vavřička CSc.
Abstrakt CZ: Protokol HART je navržen pro automatizaci a řízení průmyslových procesů. Tento článek popisuje návrh a implementaci komunikačního modulu pro protokol HART. Základním parametrem návrhu je minimalizace napájecího proudu, aby bylo možné modul napájet z proudové smyčky 4 – 20 mA. Použité komponenty byly vybrány s ohledem na minimální proudový odběr. Dalším požadavkem bylo galvanické oddělení modulu od měřicího zařízení. Komunikace mezi navrženým modulem a měřicím zařízením je prostřednictvím sdílené paměti EEPROM a FRAM s rozhraním I2C. Programové vybavení je navrženo s použitím RTOS a rozděleno do řady samostatných procesů. Jako operační systém je použit FreeRTOS, který dovoluje spouštět jednotlivé procesy na bázi preemptivního plánování. Vhodnou volbou hardware a software se podařilo navrhnout řešení, které vyhovuje daným požadavkům.
Abstrakt EN: The HART protocol is a specification designed for industrial process automation and control. In this paper we provide the design and implementation of the communication module with HART protocol. The primary objective of the designed hardware is to minimize current consumption so that the module is powered by a 4-20 mA current loop. The employed parts have also been selected with regard to the minimum current consumption. Another requirement for the proposed module was its galvanic isolation from the measuring device. Communication between the HART communication module and the measuring device is implemented as shared access to the I2C EEPROM and FRAM. The basic idea for the software development was to use real-time operating system and divide the program into separate processes with mutual communication. As an operating system we choose FreeRTOS, which is able to perform processes (tasks) on the basis of events as well as to use preemptive scheduling. By a suitable proposal of hardware and software we managed to present a flexible solution that meets the former requirements.
Klíčová slova

Zpět

Patička