Přejít k obsahu


Bezsenzorové řízení PMSM pomocí EKF - experimentální výsledky

Citace:
MUŽÍKOVÁ, V., GLASBERGER, T. Bezsenzorové řízení PMSM pomocí EKF - experimentální výsledky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 18 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sensorless control of PMSM with EKF - experimental results
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vendula Mužíková , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem této výzkumné zprávy je studium použití rozšířeného Kalmanova filtru (EKF) pro bezsenzorové řízení pohonu synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) řízenými pomocí přímého řízení momentu (DTC). V porovnání s vektorovým řízením, DTC požaduje mnohem menší vzorkovací periodu. Jedním z hlavních problémů EKF je minimalizace výpočetního času. Redukce výpočetního času je dosaženo použitím vektoru stavu s pouze dvěmi proměnnými, rychlost rotoru a jeho poloha. Toto použití Kalmanova filtru je známo jako redukovaný model Kalmanova filtru. V této zprávě je dokázáno, že redukovaný model dosahuje stejných vlastností jako plný model EKF a současně snižuje výpočetní náročnost celého algoritmu. Snížení výpočetního času je velmi výhodné pro použití s nízkou vzorkovací periodou DTC. Byli provedeny experimenty přímého řízení momentu s redukovaným modelem a plným modelem Kalmanova filtru pro vzorkovací periodu 50 mikrosekund.
Abstrakt EN: The aim of this work is the Extended Kalman filter for the sensorless control of permanent magnet synchronous motor (PMSM) controlled by Direct torque control (DTC). The sampling period of DTC is smaller in comparison with vector control. The main problem of EKF is its computational complexity. The reduction of calculation time is achieved by using the vector state with only two variables, the rotor speed and position. This use of the Kalman filter is known as a reduced Kalman filter. In this report it is shown that the reduced model achieves the same features as the full model EKF while reducing the computational complexity of the algorithm. Reduction of calculation time is very advantageous for use with a low sampling period of DTC. Experimental results were performed on a laboratory prototype for the sampling period of 50 us were performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička