Přejít k obsahu


Process analysis results and their alternative use in price negotiations

Citace:
JANUŠKA, M., ROHÁČ, T. Process analysis results and their alternative use in price negotiations. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. s. 1470-1478. ISBN: 978-0-9860419-3-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Process analysis results and their alternative use in price negotiations
Rok vydání: 2014
Místo konání: Milan
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Ing. Tomáš Roháč ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá myšlenkou jak alternativně využít výsledky metody Value stream mapping k optimalizaci nákladů. I popisované případové studii byla identifikována řada problémů týkajících se logistické koncepce. Na základě VSM analýzy byla navržena koncepce logistického centra. Praktická realizace tohoto projektu byla ovšem zamítnuta z důvodů, že samotná existence projektu byla dostatečná k vyjednání výrazně lepších cenových podmínek s externím dodavatelem logistických služeb. Vzhledem k tomu se pak doba návratnosti nového projektu stala neakceptovatelnou. Cíle projektu konkrétně snížení logistických nákladů bylo ovšem dosaženo i bez potřeby vlastní projekt realizovat.
Abstrakt EN: This paper demonstrates how to alternatively use the results of Value Stream Mapping method for process optimization. In the described case study number of problems related to logistics concept of the company was identified by VSM method. Project for construction of the new logistic center inside the company area was created based on VSM analysis results. Practical realization of this project was however rejected due to the fact that the very existence of this analysis and subsequent projects were enough to drastically reduce the price of third-party logistics and warehousing services. With the information obtained during the VSM analysis project preparation was possible to negotiate new prices with the external logistic and warehousing services provider which ultimately results in an extension of the payback period of the project, so the project implementation became ineffective. Goal of the project (reducing the cost of logistic concept of the company) was achieved through the very existence of the analysis without the need to implement the project.
Klíčová slova

Zpět

Patička