Přejít k obsahu


Funkční bloky pro generování koordinovaného pohybu

Citace:
POPULE, T., KREJČÍ, A., GOUBEJ, M. Funkční bloky pro generování koordinovaného pohybu. In SKV FAV 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: ZČU v Plzni, 2014. s. 89-90. ISBN: 978-80-261-0365-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Popule , Ing. Alois Krejčí , Ing. Martin Goubej
Abstrakt CZ: Řídící systémy strojů, manipulátorů, robotů a příbuzných zařízení obsahují nejrůznější úlohy řízení pohybu. Vývoj takových systémů je značně složitý a údržba a inovace je velmi nákladná. Proto bylo vhodné zavést standardy pro podporu řízení pohybu. Na to reagovalo sdružení PLCopen vydáním normy "PLCopen Motion Control Specifications", jejíž aktuální verze viz. PLCopen (2011). Norma definuje opakovatelně využitelné základní funkční bloky pro řízení pohybu. Řídicí systém pak vznikne jejich vhodným sestavením. Výhoda tohoto řešení spočívá například ve snadném rozšíření systému či méně komplikovaných změnám jeho nastavení.
Klíčová slova

Zpět

Patička