Přejít k obsahu


Nonlinear vibration and modelling of fretting wear of the nuclear fuel rods

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Nonlinear vibration and modelling of fretting wear of the nuclear fuel rods. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 155-156. ISBN: 978-80-261-0429-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinear vibration and modelling of fretting wear of the nuclear fuel rods
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Štěpán Dyk ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním nelineárních ohybových kmitů a otěrem palivových proutků v palivových souborech hexagonálního typu. Kmitání palivových proutků, vyvolané pohybem upínacích desek palivového souboru v aktivní zóně reaktoru, může generovat rázové kontaktní síly mezi komponentami palivového proutku se ztrátou kontaktu mezi jeho pokrytím a některou z buněk distančních mřížek. Práce třecích sil v kontaktních plochách je využita pro predikci otěru pokrytí palivových prvků.
Abstrakt EN: The contribution deals with modelling of nonlinear flexural vibration and fretting wear of the fuel rods (FR) in the hexagonal type nuclear fuel assembly. The FR vibration, caused by the fuel assembly support plates motion in the reactor core, can exhibit impulse contact forces between FR components and possible loss of contact between the FR cladding and some of spacer grid cells. The work of friction forces in the contact surfaces is used for a prediction of the FR cladding abrasion.
Klíčová slova

Zpět

Patička