Přejít k obsahu


Bezsenzorové řízení pohonu v nízkých otáčkách s použitím vysokofrekvenčních injektáží

Citace:
MUŽÍKOVÁ, V., GLASBERGER, T. Bezsenzorové řízení pohonu v nízkých otáčkách s použitím vysokofrekvenčních injektáží. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 18 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sensorless permanent magnet synchronous drive with DTC based on high frequency injections
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vendula Mužíková , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V této zprávě je uveden nový algoritmus bezsenzorového řízení pro synchronní motor s permanentními magnety řízený přímým řízením momentu (DTC). Algoritmus DTC pracuje na krátké vzorkovací periodě, a proto je nutné, aby estimační algoritmus byl co nejméně časově náročný. Navíc je injektování vysokofrekvenčního signálu do dané osy mnohem náročnější úkol v porovnání s injektováním v případě standardního vektorového řízení s PWM modulátorem. V této práci je uveden modifikovaný algoritmus DTC, který umožňuje injektování vysokofrekvenčního signálu do d-složky proudu v rotujícím souřadném systému. Jsou zde vyhodnoceny dva různé demodulační procesy. První je založen na principu fázového závěsu (PLL), druhým způsobem je modifikovaný rozšířený Kalmanův filtr. Ověření správné funkce navržených algoritmů bylo provedeno pomocí simulací a experimentů na laboratorním prototypu PMSM pohonu o jmenovitém výkonu 11 kW.
Abstrakt EN: A new sensorless control algorithm for surface mounted permanent magnet synchronous machines with direct torque control (DTC) is proposed. The DTC usually operates with a short sampling period, therefore estimation algorithms need to be computationally cheap. Moreover, injection of high-frequency (hf) signals into a given axis can be a challenging task in comparison with a standard vector control with a PWM modulator. In this paper, a modification of the DTC algorithm is proposed to enable hf injections in a separate d-axis in a rotating coordinate system. Demodulation of this signal and sensorless rotor position estimation based on both phase-locked loop and modified extended Kalman filter are described and evaluated. Verification was performed by both simulations and experiments on a laboratory prototype of a PMSM drive with rated power of 11 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička