Přejít k obsahu


Effect of induction machine's load and rotor eccentricity on space harmonics in the air gap magnetic flux density

Citace:
KINDL, V., HRUŠKA, K., ŠOBRA, J., BYRTUS, M. Effect of induction machine's load and rotor eccentricity on space harmonics in the air gap magnetic flux density. In Proceedings of 16th International Conference on Mechatronics : Mechatronika 2014. Brno: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2014. s. 463-468. ISBN: 978-80-214-4816-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of induction machine's load and rotor eccentricity on space harmonics in the air gap magnetic flux density
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Jan Šobra , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá rozložením pole ve vzduchové mezeře asynchronního stroje pracujícího za zvláštních podmínek. Zaměřuje se zejména na účinky zatížení stroje na obsah prostorových harmonických. Porovnává analytické metody s FEA přístupem.
Abstrakt EN: The paper discusses the air gap field distribution of an induction machine operating under special conditions. It focuses mainly on effects of machine's load and its rotor eccentricity on volume of space harmonics and their magnitudes. The study compares limited analytical prediction with full-scale FEA approach and gives a short overview of crucial aspects of machines' design.
Klíčová slova

Zpět

Patička