Přejít k obsahu


Synchronizační metoda pro řízení trakčního jednofázového napěťového pulzního usměrňovače

Citace:
BLAHNÍK, V. Synchronizační metoda pro řízení trakčního jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Synchronization for control of single-phase traction active rectifier
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá nalezením a otestováním vhodné synchronizační metody určené pro regulaci trakčního jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Synchronizační metoda je určena pro zjištění polohy vektoru napětí a jeho velikosti, dále pak pro zjištění přesné frekvence tohoto napětí. Hlavní část práce analyzuje chování SOGI PLL, který je testován testována pro různé problematické stavy, které mohou nastat v trakční napájecí síti. Vlastnosti synchronizační metody jsou testovány za pomoci simulace.
Abstrakt EN: This report is concern to the found and tests of suitable synchronization intended for control of single-phase voltage-source active rectifier. This synchronization is intended for find position and magnitude of voltage vector and also for found exact value of voltage frequency. The main part of report is concern to analyzed of SOGI PLL behavior, which is tested for different problematic states, that may occur in traction grid. The synchronization properties was tested by simulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička