Přejít k obsahu


Teplotní závislost permanentních magnetů

Citace:
SVĚTLÍK, P. Teplotní závislost permanentních magnetů. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Temperature dependence of the permanent magnets
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Pavel Světlík
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá vlivem teploty na vlastnosti permanentních magnetů. Byl vytvořen přípravek magnetického obvodu, pro který byla navržena cívka. Následně bylo uskutečněno měření daného typu permanentního magnetu, kde byla zaznamenávána magnetické indukce ve vzduchové mezeře magnetického obvodu v závislosti na měnící se teplotě a posléze porovnána s teoretickými výpočty.
Abstrakt EN: This research report examines the influence of temperature on the properties of permanent magnets. The magnetic circuit a coil for it was created. The measurement of the certain type of the permanent magnet was done after that. The magnetic induction in the air gap dependence on temperature was measured and results were compared with theoretical calculations.
Klíčová slova

Zpět

Patička