Přejít k obsahu


Rezonanční regulátor a jeho použití pro řízení trakčního jednofázového napěťového pulzního usměrňovače

Citace:
BLAHNÍK, V. Rezonanční regulátor a jeho použití pro řízení trakčního jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Resonant controler and using for control of traction voltage-source active rectifier
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá nalezením negativných vlastností rezonančních regulátorů používaných pro trakční aplikace a hlavně možnostmi pro jejich eliminaci. Ve zprávě jsou řešeny problémy se změnou frekvence napájecí sítě a její dopad na rezonanční regulátor. Také je zde navržen vhodný omezovač pro rezonanční regulátor a zpřesnění numerické sumace regulátoru. Všechny navržené vylepšení rezonančních regulátorů jsou otestovány za pomoci simulace.
Abstrakt EN: This report deals with the finding of the negative characteristics of resonant controllers used for traction applications and especially the elimination of these negative characteristics. In this report are solved the problems with changing of the frequency at the power grid and the impact on to the resonant controllers. There is also designed advanced limiter suitable for resonant controler and more accurate numerical summation of this controller. All this proposed improvements of resonant controllers are tested with by simulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička