Přejít k obsahu


Přímá regulace proudu trakčního jednofázového napěťového pulzního usměrňovače s využitím vylepšeného rezonančního regulátoru

Citace:
BLAHNÍK, V. Přímá regulace proudu trakčního jednofázového napěťového pulzního usměrňovače s využitím vylepšeného rezonančního regulátoru. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct current control of traction single-phase voltage-source active rectifier using of advanced resonant controler
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a testováním řízení pro jednofázový napěťový pulzní usměrňovač, které umožňuje přímou regulaci odebíraného proudu. V navrženém řízení je použit vylepšený PR regulátor, který je schopen se přizpůsobit mírným změnám frekvence a obsahuje omezovač. Další výhodou navrženého řízení je použití přesné synchronizace SOGI PLL, pro synchronizaci s napájecím napětím. Vlastnosti navržené regulace jsou testovány na simulačním modelu pulzního usměrňovače a to i pro nestandardní přechodové jevy.
Abstrakt EN: This report deals with the design and control testing for single-phase voltage-source active rectifier, which allows direct current control. The proposed control usedadvanced PR controller which is able to accommodate to the variations of frequency and also using special limiter. Another advantage of the proposed procedure is to use the accurate synchronization SOGI PLL synchronization is used for the supply voltage. Properties of the proposed control are tested on a simulation model active rectifier and also for the nonstandard transients.
Klíčová slova

Zpět

Patička