Přejít k obsahu


Vliv excentricity na sílu působící na rotor asynchronního stroje – harmonická analýza síly

Citace:
ŠOBRA, J., KINDL, V. Vliv excentricity na sílu působící na rotor asynchronního stroje – harmonická analýza síly. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Eccentricity Influence on Force Acting on the Rotor of an Induction Machine - Harmonic Analysis of the Force
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Šobra , Ing. Vladimír Kindl Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá rozborem sil způsobených jednostranným magnetickým tahem, který působí na rotor asynchronního stroje. Analyzovaná data jsou získána řešením konečně prvkového modelu skutečného asynchronního stroje. Jednostranný magnetický tah je v modelu způsoben statickou excentricitou. Nejprve je vyhodnocena velikost sil v závislosti na natočení hřídele a míře statické excentricity. Na zjištěných průbězích sil je následně provedena harmonická analýza a je vyhodnoceno frekvenční spektrum průběhu sil pro dané velikosti statické excentricity.
Abstrakt EN: The report deals with analysis of the force caused by unbalanced magnetic pull which acts on the rotor of an induction machine. Results are given by Finite Element Analysis of model of the real operating induction machine. Unbalanced magnetic pull in the model is caused by static eccentricity. First, total force for different rotation angles and static eccentricity values is evaluated. Then harmonic analysis of the force waveforms is performed and the force frequency spektrum for individual static eccentricity values is evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička