Přejít k obsahu


Analysis of rotor's eccentricity influence on bearing load of induction machine

Citace:
ŠOBRA, J., BYRTUS, M., KINDL, V., HRUŠKA, K. Analysis of rotor's eccentricity influence on bearing load of induction machine. In Proceedings of 16th International Conference on Mechatronics : Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2014. s. 71-78. ISBN: 978-80-214-4816-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of rotor's eccentricity influence on bearing load of induction machine
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Ing. Jan Šobra , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Karel Hruška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: K zajištění spolehlivého provozu pohonu s asynchronním strojem je třeba bližšího pohledu na dynamické chování stroje, které je úzce spjaté s elektromechanickou přeměnou energie uvnitř stroje. Flexibilní více objektové modelování umožňuje simulovat dynamickou zátěž na všech součástech pohonu. Tento příspěvek je zaměřen na komplexní model chování asynchronního stroje s excentricky uloženým rotorem. Životnost ložisek je velmi důležitým aspektem údržby a spolehlivosti stroje a je zásadně ovlivněna nerovnováhou sil působících na rotor stroje. Excentricita rotoru je jeden z nejvýznamnějších aspektů způsobujících namáhání ložisek jednostranným magnetickým tahem. Pouze komplexní, flexibilní model rotoru uvažující nerovnoměrné působení sil může poskytnout podrobné údaje o namáhání ložisek. Metodika pro určení velikosti tohoto namáhání je aplikována na 11 kW asynchronní motor s klecí nakrátko.
Abstrakt EN: To ensure reliable drive with an induction machine requires deep insight in electro-mechanical dynamics during its operation. The flexible multibody modeling technique enables the simulation of dynamic loads on all drive components. This paper focuses on complex modeling of machine's behavior in case of eccentrically placed rotor. The life time of machine's bearing becomes very important issue of machine's maintenance and reliability and is markedly influenced by any unbalanced forces acting on the rotor. The rotor eccentricity is one of the most significant aspects making machine's bearing loaded by strong unbalanced magnetic pull. Only the complex flexible model of the rotor considering all unbalanced rotor forces can provide us the very detailed information about the bearing load. The methodology of determination of such loading is applied to the 11 kW squirrel-cage induction machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička