Přejít k obsahu


Metodika psaní modulárního software

Citace:
UZEL, D., JANÍK, D., GLASBERGER, T. Metodika psaní modulárního software. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 19 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for modular software writing
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. David Uzel , Ing. Dušan Janík , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva předkládá metodický postup v podobě pravidel pro psaní aplikačního kódu v jazyce C pro vývoj elektronicky řízených zejména trakčních moderních pohonů. Tento předpis slouží ke sjednocení stylu a stanovení pravidel pro vytváření zdrojového kódu. Je založen na standardu ISO/IEC 9899:19901) s ohledem na normy EN 50 128 a MISRA-C(2004).
Abstrakt EN: This research report presents a methodological approach in the form of rules for writing application code in C language for the development of electronically controlled traction especially modern drives. This rule serves to unite the style and setting of rules for creating source code. It is based on the ISO / IEC 9899: 19,901) with respect to standards EN 50128 and MISRA-C (2004).
Klíčová slova

Zpět

Patička