Přejít k obsahu


Databázová implementace Katalogu kartografických vyjadřovacích prostředků map III. vojenského mapování

Citace:
KEPKA, M., VICHROVÁ, M. Databázová implementace Katalogu kartografických vyjadřovacích prostředků map III. vojenského mapování. Státní zámek Kozel, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Michal Kepka , Ing. Martina Vichrová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek nastiňuje návrhy kategorií prvků map, jejich následné sdružení do vytvořeného Katalogu kartografických vyjadřovacích prostředků a popisuje implementaci tohoto Katalogu do zvolené prostorové databáze. V příspěvku jsou detailně popsány jednotlivé navržené kategorie mapových objektů, které jsou tříděné ve vytvořeném Katalogu. Během tvorby Katalogu byly zohledněny i pozdější vydání jednotlivých katalogů mapových značek, Katalog kartografických vyjadřovacích prostředků tedy obsahuje jak původní mapové značky pro každý objekt mapy, tak i jejich případné změny v pozdějších vydáních mapových klíčů. Příspěvek popisuje dosažené výsledky, kterými jsou Katalog kartografických vyjadřovacích prostředků map III. Vojenského mapování jako takový, dále návrh datového modelu vytvořeného Katalogu a v neposlední řadě implementace Katalogu ve zvolené prostorové databázi. Vytvořený Katalog kartografických vyjadřovacích prostředků poskytuje zdroj dat pro následné analýzy nebo statistiky jednak v rámci samotného III. vojenského mapování, ale i v rámci porovnání s obdobnými mapováními. Databázová implementace Katalogu kartografických vyjadřovacích prostředků poskytuje datový základ pro automatizované možnosti vyhledávání určitých mapových objektů nebo přímou identifikaci mapového obsahu z mapových sekcí po jejich digitalizaci. V závěru příspěvek nastiňuje možné cesty k rozšíření Katalogu a dalšímu využití získaných dat.
Klíčová slova

Zpět

Patička