Přejít k obsahu


Prediktor vyrobené energie z FVE

Citace:
KADERA, M., STŘELEC, M., NOVÁK, O., JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A., JANEČEK, E. Prediktor vyrobené energie z FVE. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Solar Energy Forecaster
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Michal Kadera , Ing. Martin Střelec Ph.D. , Ing. Ondřej Novák Ph.D. , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Softwarový nástroj SolEnFor (Prediktor vyrobené energie z FVE) poskytuje uživateli předpověď vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny. Předpověď vyrobené energie lze podle časového horizontu dělit na -- krátkodobou a dlouhodobou. Na základě specifikace FVE zdroje a jeho geografické polohy poskytuje krátkodobá předpověď odhad vyrobené FVE energie pro nejbližší dny. Typicky pro následující tři dny. V tomto případě je typickým uživatelem programu vlastník již instalovaných zdrojů FVE, který potřebuje odhadnout jejich výrobu v následujících dnech (např. pro plánování provozu vybraných spotřebičů). Oproti tomu, dlouhodobá předpověď výroby FVE uvažuje roční časový horizont. Na základě zvolené geografické polohy solárního panelu a jeho parametrů se odhadne produkce (výtěžnost) daného FVE zdroje v jednotlivých měsících. Dlouhodobá předpověď výroby FVE zdroje může být použita pro potřeby plánování instalace nových FVE zdrojů.
Abstrakt EN: Software SolEnFor (Solar Energy Forecaster) provides users with power forecasts generated by photovoltaic power plants (PV). Energy forecasts can be categorized into two groups – short term and long term forecasts. Short term forecasts contain prediction of produced PV energy for next few days (typically next three days). Length of the forecasts depends on the availability of solar irradiation provided by common available meteorological data sources (e.g. Norwegian meteorological institute). Short term forecast is typically utilized by owner of PV power plant, who need PV production forecast for next days (e.g. for planning of load commitment). On the other hand, long term PV production forecasts is dedicated on long term prediction horizon (typically year). Based on the geographical location and PV power plant parameters, the energy production in particular months of year is forecasted. This long term forecast can be used in the planning of new renewable energy sources installations.
Klíčová slova

Zpět

Patička