Přejít k obsahu


On-line Ampacity Monitoring from Phasor Measurements

Citace:
HERING, P., JANEČEK, P., JANEČEK, E. On-line Ampacity Monitoring from Phasor Measurements. In IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 3164-3169. ISBN: 978-3-902823-62-5 , ISSN: 1474-6670
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On-line Ampacity Monitoring from Phasor Measurements
Rok vydání: 2014
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Pavel Hering Ph.D. , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se věnuje návrhu on-line monitoru ampacity elektrických vedení. Ampacita je vypočtena na základě synchronních měření fázorů napětí a proudu z obou konců vedení. Při výpočtu ampacity je klíčová znalost skutečných hodnot elektrických parametrů vedení. Tyto parametry jsou proto průběžně odhadovány na základě fázorových měření, teploty okolí, rychlosti větru, přičemž k odhadu parametrů je využit rozšířený Kalmanův filtr. Navržený přístup je ověřen na reálných datech měřených na 110kV přenosovém vedení.
Abstrakt EN: The knowledge of transmission line parameters involving series impedance and shunt admittance is crucial to power system analysis and power system state estimation. Particularly in areas of power systems protection it is critical to have accurate values of these parameters to determine the line ampacity. The line parameters change according to the load level and weather conditions, so it is necessary to identify the line parameters in real time. The paper deals with the on-line parameter identification of transmission lines from synchronized measurements of current and voltage phasors provided by the phasor measurement units. The series and shunt line parameters are recursively estimated from the phasor measurements and weather conditions using the extended Kalman filter. Contrary to the other works, an actual line temperature and reference resistance are estimated, which makes possible to monitor the actual state of the transmission line in order to determine an actual reserve or prediction of future transmission apacity. A case study based on data measured from a 110kV overhead transmission line is presented to demonstrate the effectiveness of the proposed approach.
Klíčová slova

Zpět

Patička