Přejít k obsahu


MONTE CARLO SIMULATION OF POWER BALANCE CONTROL IN TRANSMISSION GRID

Citace:
ČERNÝ, V., JANEČEK, P. MONTE CARLO SIMULATION OF POWER BALANCE CONTROL IN TRANSMISSION GRID. International Journal of Power and Energy Systems, 2014, roč. 34, č. 1, s. 26-34. ISSN: 1078-3466
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MONTE CARLO SIMULATION OF POWER BALANCE CONTROL IN TRANSMISSION GRID
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Václav Černý Ph.D. , Ing. Petr Janeček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Jedním z důležitých úkolů operátora přenosové soustavy je zajištění vyrovnané bilance soustavy.To znamená, že import a export do okolní soustavy musí být udržován v předem stanovených mezích. Odchylka soustavy se chová jako stochastický proces a na její regulaci používá operátor přenosové soustavy podpůrné služby. Pro ověření dostatečného zabezpečení soustavy byl vytvořen Monte-Carlo simulátor přenosové soustavy, který simuluje chování soustavy a její bilanci při dané skladbě podpůrných služeb.
Abstrakt EN: Power balance in an electricity transmission system is one of services that an electricity transmission system operator has to guarantee. This means that power export or import to or from surrounding interconnected electricity transmission systems should be kept at given values. A power balance deviation in the electricity transmission system behaves as a stochastic process. Consequently, the aim of control strategy of such a quantity is to keep its amplitudes within specified boundaries centreed around zero. The electricity transmission system operator uses ancillary services for the control. The question is whether power reserves of the services are sufficient for reliable operation of the electricity transmission system. A Monte Carlo simulator has been developed for such a purpose. The simulator models behaviour of the system under constraints given by the power reserves of the services.
Klíčová slova

Zpět

Patička