Přejít k obsahu


A method for assessment of impact of RES integration onto ancillary services

Citace:
JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A., STŘELEC, M. A method for assessment of impact of RES integration onto ancillary services. In Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2014. Brno: IEEE, 2014. s. 179-181. ISBN: 978-1-4799-3806-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A method for assessment of impact of RES integration onto ancillary services
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Ing. Martin Střelec Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Vysoká penetrace obnovitelných zdrojů energie (OZE) do přenosové soustavy představuje novou výzvu pro operátora soustavy (např TSO). Jedním z problémů je posouzení dopadu obnovitelných zdrojů na přenosovou soustavu. V tomto článku je prezentována metoda určená pro posouzení vlivu OZE na objem podpůrných služeb. Statistické parametry (střední hodnoty, směrodatné odchylky) predikce výroby lokálních OZE zdrojů (především chyby predikce této výroby) jsou sdruženy do jedné sady statistických parametrů. S jejich pomocí je možné určit vliv chyby predikce výroby elektrické energie OZE zdrojů na výši podpůrných služeb. Uvedená metoda je nejprve popsána teoreticky a poté demonstrována na zvolených scénářích.
Abstrakt EN: High penetration of the renewable energy sources (RES) into the transmission power systems poses a number of new challenges for power network operators (e.g. TSO). Impact assessment of RES integration to power transmission system can constitute one of these challenges. In this paper, we present a method for impact assessment of the RES integration to determination of the volume of ancillary services reserves. The method updates the statistical properties (mean value, standard deviation) of local RES power prediction (namely prediction error), aggregates these properties and evaluates the impact of the prediction error of RES production to determination of volume of ancillary services reserves. Here the method is theoretically described and afterwards the application of the method is demonstrated in various energy market environments which are described in this paper as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička