Přejít k obsahu


Optimal deployment of renewable energy sources considering ancillary services limitation

Citace:
ZÁPOTOCKÁ, A., STŘELEC, M., JANEČEK, P. Optimal deployment of renewable energy sources considering ancillary services limitation. In Mathematical Methods in Science and Engineering. 2014. s. 100-105. ISBN: 978-1-61804-256-9 , ISSN: 2227-4588
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimal deployment of renewable energy sources considering ancillary services limitation
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Ing. Martin Střelec Ph.D. , Ing. Petr Janeček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V dnešní době provozovatelé soustavy (např TSO) stojí před fenoménem zvyšujícím se podílem obnovitelných zdrojů energie v elektrické síti. Masivní instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE) způsobuje výrazné zvýšení nejistoty v elektrické síti, což má za následek nové technické problémy. Vzhledem k chybějícím historickým datům a zkušenostem, stanovení optimálního množství podpůrných služeb představuje jednu z výzev, které mají velký ekonomický a bezpečnostní dopad na provozovatele sítě. V tomto článku vám představíme dvě metody. První metoda je zaměřena na stanovení maximálního množství nově instalovaných OZE zdrojů, která mohou být absorbovány soustavou při uvažování pevného množství sekundární regulace. Druhý způsob stanovuje optimální rozmístění OZE zdrojů energie. Použití těchto metod je demonstrováno na případové studii, která se skládá ze čtyř vybraných scénářů. Jednotlivé aspekty zavedených metod jsou hodnoceny na základě výsledků citlivostí analýzy.
Abstrakt EN: Nowadays, power system operators (e.g. TSO) face to new phenomena which relate with increasing ratio of intermittent energy sources in power network. Massive installation of renewable energy sources causes significant and unprecedented increase of the uncertainty in power network, which results in new technical issues and challenges. Due to missing historical data and experience, determination of the reasonable ancillary services volume stands for one of the challenge, which has great economical and safety impact to the network operator. Because of limited ancillary services volume, optimal deployment of newly installed intermittent energy sources with respect to network safety criteria can constitute another challenge for power system operator. In this paper, we introduce two methods lead to overcome of these both challenges. First method focuses on the determination of maximal installable power generated by intermittent energy sources which can be absorbed by power network with fixed volume secondary control reserve. Second method computes the optimal deployment of intermittent energy sources in geographical areas and uses statistical properties of secondary control reserve, newly installed energy sources and their coincidence factors. Application of these methods is demonstrated on the case study, which consists in four selected scenarios. Particular aspects of introduced methods are assessed based on results from sensitivity analysis, which is described in the paper as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička